Početna

 

Humanitarna organizacija RADOST DECI vaninstitucionalnim aktivnostima i programima, aktivno učestvuje u procesu inkluzije, kao i u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Trudimo se da entuzijazmom i drugačijim pristupom, osluškujemo i poštujemo potrebe dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

AKTUELNO:

KREATIVNE RADIONICE

Kreativne radionice podstiču kreativnost i maštu kod dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Kroz kreativnost imaju priliku da ispolje svoje emocije i osećaj za lepo.

Pored kreativnosti, kanališe se hiperaktivnost, depresija, anksioznost i introvertna deca se otvaraju ka grupi. Radionice su tematske u skladu sa aktuelnim dogadjajima i željama dece i mladih.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju nisu u mogućnosti da pohađaju sportske aktivnosti koje su od velikog značaja za njihov rast i razvoj. Osim toga česte su pojave motoričkih nedostataka a samim tim je teže uključiti ih u redovne sportske aktivnosti.

Ovim programom želimo da im poboljšamo pokretljivost, nedostatak snage i nedovoljnu koordinaciju pokreta, kao i da ih uključimo u sportsku sredinu. Takođe, želimo da se kroz igru i prilagođeno vežbanje osećaju zdravije i veselije.

UPOZNAJMO SRBIJU

Kao i prethodnih godina, i ove organizujemo prolećne ekskurzije u okviru programa Upoznajmo Srbiju.

Posetili smo Planinu Kosmaj i Manastir Tresije, kao i Srebrno jezero.

SOCIJALNA INTEGRACIJA

Program SOCIJALNA INTEGRACIJA je jedan od naših najzastupljenijih i najznačajnijih programa koji sprovodimo tokom cele godine.

Značaj ovog programa se ogleda u potrebi da se deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju uključe u redovne tokove života i društva kome svi pripadamo.

To postižemo odlaskom na javna mesta, trgove, parkove, tržne centre, kafiće, muzeje, bioskope, pozorišta i druga javna mesta koja su vaspitnog, kulturnog i socijalnog karaktera.