Vaspitno obrazovni programi

Programi koje realizujemo, predstavljaju skup aktivnosti i radionica obuhvaćenih u jednu tematsku celinu.

Ovi programi imaju vaspitno obrazovni cilj sa unapred određenim metodološkim pristupom.

Prilagođeni su radu u manjim grupama i individualno, a vođeni su pod nadzorom defektologa.Cilj kreativnih programa je stimulacija radnih i kreativnih sposobnosti, stavljajući akcenat na razvoj individualnosti.

Kroz razonodu i deci bliske teme podstičemo i razvijamo kreativnost i stvaralaštvo.

Pored osećaja za umetnost i estetiku, kreativnim radionicama podstičemo da se introvertna deca otvore ka grupi a hiperaktivna kanališu kroz rad i kreativno stvaralaštvo.

Cilj sportskih programa je stimulacija aktivnosti organizma što je neophodno za pravilan razvoj i korigovanje nedostataka.

Fizičkim aktivnostima, pored jačanja tela, značajno utičemo i na psihičko stanje kod dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.