Dom “Kolevka” iz Subotice

Danas smo posetili Dom za decu sa smetnjama u intelektualnom razvoju “Kolevka” u Subotici.

Kao po planu, odneli smo kontingent sredstava za ličnu higijenu, pelene za bebe i odrasle kao i slatkiše.

Zahvaljujemo se svim našim prijateljima i donatorima koji su podržali ovu akciju.

Naš rad nastavljamo u narednom periodu kroz program “Socijalna integracija” koji je namenjen deci i mladima iz Doma “Sremčica” u Beogradu.