Početna


O nama
Humanitarna organizacija RADOST DECI je osnovana 2014. godine. Svojim aktivnostima i programima, aktivno učestvuje u procesu inkluzije, kao i u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.
Stručnim radom i aktivnim učešćem u društvu, nastoji da poboljša i unapredi položaj dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

RADOST DECI čine ljudi različitih obrazovnih profila sa višegodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.
Partneri u postizanju ciljeva naše Organizacije su Ustanove socijalne zaštite, obrazovne ustanove, MNRO Udruženja kao i roditelji dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Zajedničkim radom nastojimo da pomognemo onima kojima je pomoć neophodna.

Rezultat rada Humanitarne organizacije RADOST DECI vidimo kroz napredak ka ravnopravnosti, prihvatanje potreba i načina života dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, poštujući različitosti.

Nastojimo da sa entuzijazmom i drugačijim pristupom, osluškujemo i poštujemo potrebe dece i mladih sa smetnjama u razvoju.


Inkluzija
Potpuno učešće u društvenom životu svih osoba, bez obzira na pol, nacionalnost, versko opredeljenje, socio-ekonomski status, sposobnosti i zdravstveno stanje.
opširnije >

Vaspitno obrazovni programi
Vaninstitucionalnim pristupom u radu se koriste klasične i inovativne metode kao i brojne tehnike i sredstva u svrhu postizanja željenog cilja.
opširnije >

Defektološki rad
Namenjen je deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju, deci sa hiperkinetičkim sindromom, autizmom kao i deci sa višestrukim smetnjama.
opširnije >