Sanitarije za DB Borska

Poklonili smo sanitarije za Dnevni boravak Borska u Rakovici, koji je u sklopu Centra za smeštaj i boravak dece i omladine ometene u razvoju.