Kreativni programi

TERAPIJSKO SLIKANJE

Slikanjem kao vidom terapije podstičemo radno okupacione aktivnosti. Takođe pridajemo značaj jačanju fine muskulature i motorike ruku i prstiju. Radimo na formiranju vizuelne pismenosti.

Aktivnosti na radionicama su podsticane i usmerene. Rad je aktivan, slobodan i predstavlja individualni izraz svakog korisnika. Podstičemo stvaralački potencijal I razvoj stvaralačkih sposobnosti.

Korisnici kroz nenametljiv vid terapije imaju mogućnost da ispolje svoje psiho emotivno stanje kroz tematske kreativne radionice.RADNO OKUPACIONE RADIONICE

Radno okupacione aktivnosti podrazumevaju niz stvaralačkih radionica. Obuhvataju manuelne, kreativne, rekreativne i edukativne aktivnosti. Radionice se realizuju uz nadzor stručnjaka sa individualnim pristupom svakom korisniku.

Korisnici ostvaruju čitav niz fizičkih, psihičkih, socijalnih potreba i težnji za oslobađanjem napetosti, relaksacijom, druženjem, učenjem, uživanjem i stvaralaštvom. Izrađuju razne upotrebne predmete, nakit, ukrasno posuđe, čestitke, cvetne aranžmane i razne predmete.

OSLIKAVANJE LICA I TELA

Program Oslikavanje lica i tela spada u kreativne programe sa terapijskim efektom. U bliskoj je vezi sa slikarstvom i srodnim vrstama umetnosti.

Oslikavanjem lica, ramenog dela i ruku podstiče se senzorna integracija sa akcentom na dodir, kao i kreativna vizualizacija.

Ovim programom, akcenat se stavlja na stimulativni uticaj dodira četkicama, koje se koriste kao osnovno sredstvo za rad. Stimulacijom čula dodira, integriše se mnoštvo senzornih utisaka, što pozitivno utiče na osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju.