Predah roditeljstvu

U saradnji sa Udruženjem “SELF”, ralizovali smo još jedan vikend u okviru projekta “Predah i pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama sa teritorije GO Rakovica“.