Podrška kompanije Prva Iskra – Namenska A.D.

Zahvajujemo se kompaniji Prva Iska – Namenska A.D. na podršci u prikupljanju higijenskih sredstava.

Isporučili su nam 100 litara akohola i 200 litara deterdženta za pranje sudova.