Montessori metoda

Cilj Montessori vaspitnog pristupa je vaspitanje i obrazovanje, koje omogućava da svako dete nađe svoju ulogu, mesto i svoj cilj postojanja.

Montessori radionice vodi sertifikovani predavač defektolog.