Kontakt

Vidikovački Venac 80b , 11090 Beograd
PIB 108374654, Matični broj: 28132891
Kontakt telefon: 0112380207
Tekući račun: 205-203159-62
NLB Komercijalna Banka A.D