IV Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, Beograd 2015.

IV stručno-naučni međunarodni skup “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju” u GO Novi Beograd.
U saradnji sa Ustanovom za decu i mlade ” Sremčica” smo izlagali poster na temu “Sekcija za razvoj i korekciju motorike” koju smo realizovali 2014. godine.