Higijenska sredstva

Nastavljamo i dalje sa akcijom prikupljanja higijenskih sredstava za Ustanove socijalne zaštite gde su smeštena deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Higijenska sredstva su namenjena:
– Ustanovi za decu i mlade “Sremčica”,
– Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka” iz Subotice, i
– Domu za LOMR “Srce u jabuci” Jabuka – Pančevo.