Proslava mature – OŠ “Sava Jovanović – Sirogojno” – Zemun