Novogodišnji paketići

ŠOSO sa domom “Sveti Sava” – Umka

OŠ “Sava Jovanović – Sirogojno” – Zemun

Prikupljanje paketića