Novogodišnji paketići

OŠ “Sava Jovanović – Sirogojno” – Zemun

Dnevni boravak “Borska” – Rakovica

Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” – Subotica

ŠOSO “Mara Mandić” – Pančevo

Prikupljanje paketića