Dom za decu sa smetnjama u razvoju “Kolevka” – Subotica

Posetili smo Dom “Kolevka” u Subotici.
Kao po planu, odneli smo kontigent higijenskih sredstava, didaktičkih materijala i školskog pribora.
Ova pomoć je realizovana u sklopu našeg programa pomoć i podrška Ustanovama socijalne zaštite usled Covid 19 pandemije.