Dnevni boravak – Borska, Novogodišnji program i dodela zahvalnica

Danas smo primili zahvalnicu od Centra za smeštaj i boravak dece i omladine ometene u razvoju, za pomoć i saradnju u ostvarivanju uslova na zaštiti  i rehabilitaciji dece i omladine ometene u razvoju.