Novogodišnji paketići

Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” – Suborica

LOMR “Srce u Jabuci” – Jabuka

Socijalno ugrožene porodice iz Valjeva