Novogodišnji paketići

Ustanova za decu i mlade “Sremčica”

 

Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” – Suborica

 

LOMR “Srce u Jabuci” – Jabuka

 

Socijalno ugrožene porodice iz Valjeva