Podrška ustanovama

Osnovna škola “Sava Jovanović Sirogojno” (školski pribor i didaktika)

Dom “Srce u jabuci” – Jabuka i ŠOSO “Mara Mandić” – Pančevo (školski pribor i didaktika)

Ustanova za decu i mlade “Sremčica” (garderoba)

Ustanova za decu i mlade “Sremčica” (garderoba)

Osnovna škola “Sava Jovanović Sirogojno” (školski pribor i didaktika)

ŠOSO “Mara Mandić” – Pančevo (lična higijena i higijenski setovi)