Volonteri

Učešće volontera predstavlja značajnu komponentu u našem radu kao i u realizaciji aktivnosti koje sprovodimo.

Pored bavljenja društveno korisnim radom, volontiranjem se stiče mogućnost:

 • Edukacije i stručnog usavršavanja,
 • Proširuje se spektar znanja, veština i iskustava,
 • Stvara se mogućnost aktivnog učestvovanja u društvenim promenama,
 • Širi se mreža poznanstava i kontakata.

Na taj način se daje značajan doprinos društvenoj zajednici.

VOLONTERSKI RAD JE JEDAN OD NAČINA STICANJA REFERENCI ZA BUDUĆI POSAO

H.O. RADOST DECI ORGANIZUJE I VODI OBUKU VOLONTERA

PREDAVANJA SE SASTOJE IZ:

Teorijskog dela:

 • Prezentovanje rada Humanitarne organizacije RADOST DECI,
 • Edukativne radionice na kojima se stiče opšte znanje i veštine potrebne za rad sa decom i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju,
 • Obrada metoda praktičnog rada,
 • Sistemi funkcionisanja timskog i individualnog rada,
 • Simulacione radionice.

Praktičnog dela:

 • Upoznavanje i druženje sa decom i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju,
 • Učešće u radionicama i aktivnostima,
 • Vođenje evidencije i evaluacije.

Svim korisnicima koji prođu obuku i pokažu odgovarajuće znanje i veštine u praktičnom radu, pruža se mogućnost zapošljavanja i učešća u projektima.

Svi zainteresovani mogu popuniti aplikacioni upitnik putem linka UPITNIK, i poslati ga na mail.