Senzitizacija i usmeravanje mladih

Podrazumeva uključivanje dece iz redovne populacije u radionice, gde bi stekli osnovno znanje o deci sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Program je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Kroz zanimljive primere i simulacione situacije, učenicima bi se približila problematika dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Nakon određenog broja radionica, učenici bi imali priliku da učestvuju u aktivnostima sa decom sa smetnjama u razvoju u okviru Humanitarne organizacije RADOST DECI.

Ovim pristupom, ukazujemo na značaj rada sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju. Takođe razvijamo senzitizaciju kod mlađih generacija.

Podstičemo interesovanje mladih ka daljem stručnom usavršavanju u oblasti humanističkih nauka.