Saradnja sa društvenom zajednicom

Za rešavanje problematike položaja i samog poboljšanja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, bitan značaj ima društvena zajednica kojoj pripadaju.

Saradnja sa društvenom zajednicom ima cilj da podstakne kolektivnu svest, da među nama ima onih kojima je pomoć potrebna, kao i to da smo svi isti uprkos različitostima.

Zahvaljujući brojnim ljudima dobre volje Humanitarna organizacija RADOST DECI uspešno realizuje aktivnosti. Pored toga što nastojimo da svojim radom i programima poboljšamo kvalitet života dece i mladih sa smetnjama u razvoju, trudimo se da animiramo i uključimo u naše programe što više ljudi punih entuzijazma, vere i dobre volje.

Saradnja sa društvenom zajednicom se zasniva na tome da svakodnevno o našim aktivnostima bude obavešten što veći broj ljudi. To najčešće postižemo kontaktom sa firmama i institucijama širom Srbije. Svakodnevno upoznamo preko 100 firmi i institucija sa našim programskim aktivnostima i akcijama koje realizujemo. Nastojimo da predstavimo realnu sliku položaja dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Srbiji.

Informisanjem što većeg broja ljudi, širimo mrežu prijatelja Humanitarne organizacije RADOST DECI, a samim tim i mogućnost da pomognemo što većem broju dece i mladih sa smetnjama u razvoju.