Senzitizacija društva

Kako bi poboljšali položaj dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, potrebno je stvoriti preduslov za njihovo prihvatanje u društvo kome svi pripadamo.

Programima senzitizacije nastojimo da proširimo kolektivnu svest i informišemo što veći broj ljudi na različite načine, o potrebama i problemima sa kojima se susreću deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju.