Senzitizacija društva

Kako bi poboljšali položaj dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, potrebno je stvoriti preduslov za njihovo prihvatanje u društvo kome svi pripadamo.

Programima senzitizacije nastojimo da proširimo kolektivnu svest i informišemo što veći broj ljudi na različite načine, o potrebama i problemima sa kojima se susreću deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

 • SARADNJA SA DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM

Za rešavanje problematike položaja i samog poboljšanja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, bitan značaj ima društvena zajednica kojoj pripadaju.

Saradnja sa društvenom zajednicom ima cilj da podstakne kolektivnu svest, da među nama ima onih kojima je pomoć potrebna, kao i to da smo svi isti uprkos različitostima.

Zahvaljujući brojnim ljudima dobre volje Humanitarna organizacija RADOST DECI uspešno realizuje aktivnosti. Pored toga što nastojimo da svojim radom i programima poboljšamo kvalitet života dece i mladih sa smetnjama u razvoju, trudimo se da animiramo i uključimo u naše programe što više ljudi punih entuzijazma, vere i dobre volje.

Saradnja sa društvenom zajednicom se zasniva na tome da svakodnevno o našim aktivnostima bude obavešten što veći broj ljudi. To najčešće postižemo kontaktom sa firmama i institucijama širom Srbije. Svakodnevno upoznamo preko 100 firmi i institucija sa našim programskim aktivnostima i akcijama koje realizujemo. Nastojimo da predstavimo realnu sliku položaja dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Srbiji.

Informisanjem što većeg broja ljudi, širimo mrežu prijatelja Humanitarne organizacije RADOST DECI, a samim tim i mogućnost da pomognemo što većem broju dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

 • SENZITIZACIJA I USMERAVANJE MLADIH

Podrazumeva uključivanje dece iz redovne populacije u radionice, gde bi stekli osnovno znanje o deci sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Program je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Kroz zanimljive primere i simulacione situacije, učenicima bi se približila problematika dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Nakon određenog broja radionica, učenici bi imali priliku da učestvuju u aktivnostima sa decom sa smetnjama u razvoju u okviru Humanitarne organizacije RADOST DECI.

Ovim pristupom, ukazujemo na značaj rada sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju. Takođe razvijamo senzitizaciju kod mlađih generacija.

Podstičemo interesovanje mladih ka daljem stručnom usavršavanju u oblasti humanističkih nauka.

 • VOLONTERI

Učešće volontera predstavlja značajnu komponentu u našem radu kao i u realizaciji aktivnosti koje sprovodimo.

Pored bavljenja društveno korisnim radom, volontiranjem se stiče mogućnost:

 • Edukacije i stručnog usavršavanja,
 • Proširuje se spektar znanja, veština i iskustava,
 • Stvara se mogućnost aktivnog učestvovanja u društvenim promenama,
 • Širi se mreža poznanstava i kontakata.

H.O. RADOST DECI ORGANIZUJE I VODI OBUKU VOLONTERA

PREDAVANJA SE SASTOJE IZ:

Teorijskog dela:

 • Prezentovanje rada Humanitarne organizacije RADOST DECI,
 • Edukativne radionice na kojima se stiče opšte znanje i veštine potrebne za rad sa decom i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju,
 • Obrada metoda praktičnog rada,
 • Sistemi funkcionisanja timskog i individualnog rada,
 • Simulacione radionice.

Praktičnog dela:

 • Upoznavanje i druženje sa decom i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju,
 • Učešće u radionicama i aktivnostima,
 • Vođenje evidencije i evaluacije.

Svim korisnicima koji prođu obuku i pokažu odgovarajuće znanje i veštine u praktičnom radu, pruža se mogućnost zapošljavanja i učešća u projektima.

Svi zainteresovani mogu popuniti aplikacioni upitnik putem linka UPITNIK, i poslati ga na mail.