Socijalna integracija

Program Socijalna integracija ima za cilj, uključivanje dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju u društvo kome svi pripadamo.

Obuhvata skup aktivnosti, kao što su: poseta pozorištu, bioskopu, izlazak u kafić, poseta muzejima i sportskim dogadjajima, organizovane grupne proslave.

Sve aktivnosti su osmišljene kao druženje sa vršnjacima i vaspitačima, kroz upoznavanje sa kulturno društvenim aktivnostima. Takodje, indirektno razvijamo senzitivnost društvene zajednice prema osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.