Manifestacije

POKAŽI ŠTA ZNAŠ

Humanitarna organizacija RADOST DECI je 2015. godine u saradnji sa GO Rakovica organizovala kulturno umetničku manifestaciju, inkluzivnog karaktera. Zamišljena je kao integracija dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i dece redovnih osnovnih škola.

Tom prilikom se deci i mladima sa smetnjama u itelektualnom razvoju kao i njihovim vršnjacima iz redovnih osnovnih škola pruža mogućnost da prezentuju svoje veštine i mogućnosti kao što su: gluma, pesma, recitacija, balet, izrada ručnih radova i sl, u prijatnoj atmosferi uz druženje.

Na ovaj način ohrabrujemo napore dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju ka osamostaljenju i uključenju u redovne tokove života.

  • Pospešujemo senzitizaciju društva usmerenu ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.
  • Podstičemo i ohrabrujemo osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju da se uključe u zajednicu.
  • Predstavljamo širem javnom mnjenju mogućnosti i interesovanja osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

 

RAKOVIČKI KARNEVAL

Međunarodni rakovički karneval koji organizuje GO Rakovica svake godine okupi preko 2000 učesnika kao i preko 20000 posetioca.

Humanitarna organizacija RADOST DECI je 2016 godine sa svojim drugarima iz Ustanove za decu i mlade “Sremčica” učestvovala u dečijem karnevalu noseći maske “Kraljeve družine”.

Učešćem na ovoj manifestaciji, želeli smo da pokažemo kreativnost i umeće dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju u izradi njihovih kostima i u plesnoj tački, samim tim  ravnopravno smo nastupali sa njihovim vršnjacima iz osnovnih škola iz cele Srbije.