Sportski programi

FUNKCIONALNI TRENING

Funkcionalni trening je trening snage i izdržljivosti u kojem dominiraju prirodni oblici i obrasci kretanja, odnosno u kome se sopstveno telo koristi kao glavni rekvizit u manipulisanju pokreta tela, odnosno kretanju kroz prostor.

Rekviziti i metode treninga su prilagođeni kako bi povećali napredak i na pravi način aktivirali ciljane grupe mišića. Pre svega neophodno je prvo savladati i usvojiti osnovne obrasce kretanja i pokreta i izvoditi ih bez smetnji.

Problemi sa kojima se suočavaju deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju su  ograničenja u pokretljivosti, nedostatak snage u mišićnim regijama, nedovoljna koordinacija pokreta i percepcija neophodna za manipulisanje sopstvene težine odnosno tela kroz prostor.

Deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju je neophodna fizička aktivnost i usmeren trening snage i funkcionalnosti ka povećanju motoričkih funkcija i energije kao i poboljšanju psiho fizičkog stanja.

Ovim sistemom treninga želimo da deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju, koja su funkcionalno sposobna, unapredimo motoričke i funkcionalne sposobnosti, približimo im nove metode rada i treninga kako bi ih motivisali da budu zadovoljniji i psiho fizički zdraviji.

SEKCIJA ZA RAZVOJ I KOREKCIJU MOTORIKE

Osnovni značaj fizicke aktivnosti koja se realizuje u okviru Sekcije za razvoj i korekciju motorike, ogleda se u razvoju i pravilnom formiranju organizma, kao i u ublažavanju i otklanjanju, eventualnih, nedostataka i poremećaja. Sekcija za razvoj i korekciju motorike treba da ima aktivnu i stvaralačku ulogu.

Zadaci sekcije za razvoj i korekciju motorike kod dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju su:

  • Zadovoljenje prirodnih potreba za kretanjem i igrom;
  • Pozitivan uticaj na svestran razvoj funkcionalnih sposobnosti;
  • Upoznavanje značaja i suštine fizičke aktivnosti;
  • Korigovanje telesnih i motornih nedostataka;
  • Povećanje i održavanje radne sposobnosti;
  • Očuvanje i učvrščivanje zdravlja i preventivno delovanje u nastajanju telesnih deformiteta korisnika;
  • Doprinos poboljšanju fizičkih sposobnosti korisnika, razvijanje psihomotornih osobina, snage, brzine,okretnosti,ravnoteže, gipkosti i izdržljivosti kao i obrazovanju motornih veština i navika neophodnih za svakodnevni rad i život i za bavljenje sportom i rekreacijom;
  • Jačanje volje i razvijanje moralnih osobina korisnika, a naročito pravilnog odnosa prema kolektivu, samodiscipline, smelosti i samoinicijative.

SPORT ZA SVU DECU

Program Sport za svu decu kao osnovni cilj ima uključivanje što većeg broja dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju u razne sportske aktivnosti.

Planski osmišljenim aktivnostima nastojimo da približimo sport deci i mladima. Prisustvovanjem i aktivnim učešćem u brojnim sportskim aktivnostima, kao što su utakmice fudbala, košarke, odbojke … razvijamo svest o značaju sporta i podstičemo sportski i timski duh. Pored toga osposobljavamo korisnike za učešće u timskim aktivnostima i razvijamo sposobnost za uzajamnu saradnju.

Sve to postižemo na interesantan način, kroz igru, bez autoritativnih uloga. Kroz nenametljiv program, pratimo fizičke sposobnosti korisnika, kao što su snaga, brzina, okretnost i ravnoteža. Program Sport za svu decu se vodi pod nadzorom defektologa i sportskog trenera.

REKREATIVNI KAMPOVI

…. U pripremi.

 

 

NAŠI SERTIFIKATI

sertifikat-sekcija-za-razvoj-i-korekciju-motorike