Oligofrenolog

Oligofrenološki rad je namenjen deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju, deci sa hiperkinetičkim sindromom, autizmom kao i deci sa višestrukim smetnjama.

Adekvatnim oligofrenološkim tretmanom pomaže se detetu da ublaži ili prevaziđe određeni problem.

Tretman i dijagnostika deteta se rade u saradnji sa roditeljima, a sa individualnim pristupom svakom detetu ponaosob.

Dijagnostika određenog problema

Na osnovu individualne procene i posebnim baterijama testova dijagnostikuje se određeni problem ili smetnja. U zavisnosti od dijagnostikovanja problema ili eventualne poteškoće kod deteta, u saradnji sa roditeljima, dete se usmerava na dalji defektološki tretman.

Izrada individualnog programa i tretman

U saradnji sa roditeljima, a na osnovu prethodne dijagnostike, pravi se individualni program za rad sa detetom. Cilj individualnog tretmana je podsticanje i razvijanje detetovih punih potencijala. Sve aktivnosti su prilagođene uzrastu, mogućnostima, potrebama i već postojećem iskustvu deteta.

Korepeticija 

Korepeticija kao cilj ima proširenje znanja kod deteta, razvoj odgovarajućih veština I navika kao i razvoj motivacije za učenje rad i sposobnosti da se naučeno primeni. Posebno se odnosi na rad sa decom koja imaju specifične problem u savladavanju gradiva i problem u emocionalnom prilagođavanju nastavnom procesu.