Montessori

Montessori pristup se zasniva na mišljenju da je „Dete otac čoveka“.

U središtu Montessori pedagogije je dete. Polazi se od njegovih potreba.

Cilj Montessori vaspitnog pristupa je vaspitanje i obrazovanje, koje omogućava da svako dete nađe svoju ulogu, mesto i svoj cilj postojanja. Dete ima slobodu kretanja koje se karakteriše kao elementarna potreba.

Uloga vaspitača

Vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge. Odbacuje suviše posrednički ili zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu. Uloga vaspitača je da usmerava dete.

Pripremljena sredina

Detetovo okruženje je primereno njegovim potrebama. Nudi sve što je potrebno za fizički, umni i duševni razvoj.

Montessori pristup karakterišu posebna didaktička sredstva, izrađena od prirodnih materijala. Osnovna karakteristika im je dostupnost detetu.

NAŠI SERTIFIKATI