Kreativni programi

TERAPIJSKO SLIKANJE

Program Terapijsko slikanje je vid terapije u čijem centru je slikanje kao osnovni vid emotivnog izražaja. Pripada grupi kreativnih terapija. Realizuje se pod nadzorom stručnjaka, sa individualnim pristupom svakom korisniku.

Slikanjem kao vidom terapije podstičemo radno okupacione aktivnosti. Takođe pridajemo značaj jačanju fine muskulature i motorike ruku i prstiju. Radimo na formiranju vizuelne pismenosti. Obrađujemo sa korisnicima kroz različite teme, osnovne elemente likovne kulture i razne tehnike.
Aktivnosti na radionicama su podsticane i usmerene. Rad je aktivan, slobodan i predstavlja individualni izraz svakog korisnika. Podstičemo stvaralački potencijal I razvoj stvaralačkih sposobnosti.

Korisnici kroz nenametljiv vid terapije imaju mogućnost da ispolje svoje psiho emotivno stanje kroz tematske kreativne radionice.

RADNO OKUPACIONE RADIONICE

Radno okupacione aktivnosti podrazumevaju niz stvaralačkih radionica. Obuhvataju manuelne, kreativne, rekreativne i edukativne aktivnosti. Radionice se realizuju uz nadzor stručnjaka sa individualnim pristupom svakom korisniku.

Korisnici ostvaruju čitav niz fizičkih, psihičkih, socijalnih potreba i težnji za oslobađanjem napetosti, relaksacijom, druženjem, učenjem, uživanjem i stvaralaštvom. Izrađuju razne upotrebne predmete, nakit, ukrasno posuđe, čestitke, cvetne aranžmane i razne predmete.

OSLIKAVANJE LICA I TELA

Program Oslikavanje lica i tela spada u kreativne programe sa terapijskim efektom. U bliskoj je vezi sa slikarstvom i srodnim vrstama umetnosti. Oslikavanjem lica, ramenog dela i ruku podstiče se senzorna integracija sa akcentom na dodir, kao i kreativna vizualizacija.

Senzorna integracija je sposobnost CNS da primi, integriše i obradi informacije iz spoljašnjeg sveta putem čula, na osnovu kojih organizuje svoj način ponašanja i odnos sa spoljnim svetom.

Kod dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju javlja se slaba senzorna integracija.
Ovim programom, akcenat se stavlja na stimulativni uticaj dodira četkicama, koje se koriste kao osnovno sredstvo za rad. Stimulacijom čula dodira, integriše se mnoštvo senzornih utisaka, što pozitivno utiče na osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju.