Edukativni programi

MALE KUĆNE ZAJEDNICE – OSAMOSTALJIVANJE

Program male kućne zajednice realizuje se kao simulacija svakodnevnog života sa ciljem pripreme korisnika za samostalan život.

Mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju imaju mogućnost sticanja veština neophodnih za svakodnevni život kao što su priprema jednostavnih obroka, vođenje higijene domaćinstva, održavanje lične higijene i sl.

Korisnici su grupisani po sličnim sposobnostima. Program se vodi uz nadzor i asistenciju defektologa.

IT SEKCIJA

IT – information technology, se definiše kao „izučavanje, dizajn, razvoj, impelmentacija (sprovođenje) i podrška ili upravljanje informacionim sistemima, softverskim aplikacijama i hardverom.

IT koriste računare i računarske programe da pretvore, uskladište, štite, obrade, bezbedno šalju i primaju informacije.
U svojoj osnovi, IT se bavi poboljšanjem različitih ljudskih napora u rešavanju problema kroz projektovanje, razvoj i korišćenje tehnološki zasnovanih sistema i procesa koji poboljšavaju efikasnost i efektnost informacija i relevantnih znanja u različitim situacijama.

U svrhu modernog vaninstitucionalnog pristupa usvajanja znanja kod dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, Humanitarna organizacija RADOST DECI je oformila IT SEKCIJU.
IT Sekcija ima za cilj adekvatno prezentovanje rada na računarima i operativnim sistemima kao i rešavanje određenih zadataka kroz prilagođene aplikacije i programe.
Značaj ove sekcije se ogleda u svestranom i modernom, edukativnom procesu koji ima za cilj poboljšanje sveopšteg znanja i umeća dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.