Dnevni centar

Humanitarna organizacija RADOST DECI je radi unapređenja metoda rada, osnovala Dnevni centar.

Želimo da vaninstitucionalnim, tradicionalnim i inovativnim metodama, tehnikama i sredstvima rada, grupnim i individualnim pristupom, omogućimo deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju sticanje novih veština i znanja.

 

Programi koje realizujemo u Dnevnom centru, predstavljaju skup aktivnosti i radionica obuhvaćenih u jednu tematsku celinu.

Svi programi imaju vaspitno obrazovni cilj sa unapred određenim metodološkim pristupom. Prilagođeni su radu u manjim grupama i individualno, a vođeni su pod nadzorom defektologa.

 

 

 

 

  • RAD SA INDIVIDUALNIM PRISTUPOM

RODITELJI

Roditelji dece sa smetnjama u razvoju, nailaze na brojne probleme i prepreke u svakodnevnom funkcionisanju, kao i na izostanak odgovarajuće podrške.
U cilju poboljšanja položaja dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i pružanja podrške njihovim roditeljima, osnovali smo KLUB RODITELJA.

U sklopu KLUBA RODITELJA, održavaće se seminari, kao i interaktivne radionice.
Na seminarima, članovima KLUBA RODITELJA biće predstavljene mogućnosti i programi Humanitarne organizacije RADOST DECI, u cilju prevencije institucionalizacije i poboljšanja položaja dece kao i samih roditelja.
Na interaktivnim radionicama, roditelji će imati mogućnost da iznesu problematiku i razmene iskustva međusobno.

RODITELJ – PARTNER

Brojnim edukacijama, nastojimo da pripremimo roditelje na sve prepreke i problematiku sa kojom mogu da se susretnu. Pored podrške društvene zajednice, u cilju poboljšanja položaja dece sa smetnjama u razvoju, vodeću ulogu imaju roditelji. Kroz interaktivne radionice i seminare, roditelje pripremamo za ulogu partnera u programima koje realizujemo. Roditelji na odgovarajućim edukacijama, stiču potrebna znanja i veštine za sagledavanje sposobnosti, praćenje svoje dece, kroz nenametljive metode, bez prezaštićenosti. Na ovaj način aktivno učestvuju i programima namenjenim njihovoj deci i postaju RODITELJ – PARTNER.