O nama

Humanitarna organizacija RADOST DECI je osnovana u Januaru 2014. godine i ima za cilj poboljšanje položaja dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Naša misija je inkluzija dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i senzitizacija društva ka njima. Zasniva se na stručnom radu kao i promovisanju savremenih, vaninstitucionalnih metoda rada, uzimajući u obzir, njihove potrebe i mogućnosti. 

Rezultat rada Humanitarne organizacije RADOST DECI, vidimo kroz napredak ka ravnopravnosti, prihvatanje potreba i načina života dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, poštujući različitosti.

Naš tim čine svi ljudi dobre volje, roditelji, volonteri kao i stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju.