O nama

Humanitarna organizacija RADOST DECI je osnovana u Januaru 2014. godine.

Svojim radom i aktivnim učešćem u društvu, nastojimo da poboljšamo položaj dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Naš tim čine ljudi različitih obrazovnih profila sa višegodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Značajni partneri u postizanju naših ciljeva su ustanove socijalne zaštite, obrazovne ustanove, MNRO udruženja, roditelji dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju kao i mala, srednja i velika preduzeće sa teritorije Republike Srbije koja podržavaju naš rad. Zajedno nastojimo da svojim radom i entuzijazmom, pomognemo onima kojima je pomoć neophodna.

Naša misija je inkluzija dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i senzitizacija društva ka njima. Zasniva se na stručnom radu kao i promovisanju savremenih, vaninstitucionalnih metoda rada, uzimajući u obzir njihove potrebe i mogućnosti.

Rezultat rada Humanitarne organizacije RADOST DECI, vidimo kroz napredak ka ravnopravnosti, prihvatanje potreba i načina života dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, poštujući različitosti.

Trudimo se da sa entuzijazmom i drugačijim pristupom, osluškujemo i poštujemo potrebe dece i mladih sa smetnjama u razvoju.