Kontakt

 

Pilota Mihaila Petrovića 77a, 11090 Beograd
PIB 108374654, Matični broj: 28132891
tel: 011 2380 207 fax: 011 2382 247
email: info@radostdeci.org

Tekući račun: 205-203159-62
Devizni račun: 0070800041757
IBAN: 35205007080004175778
Komercijalna Banka A.D.

PIŠITE NAM