Kontakt

 

Pilota Mihaila Petrovića 77a, 11090 Beograd

PIB 108374654, Matični broj: 28132891

tel: 011 4081 700 fax: 011 2380 207

email: info@radostdeci.org

Tekući račun: 205-203159-62

Devizni račun: 0070800041757

IBAN: 35205007080004175778

Komercijalna Banka A.D.

PIŠITE NAM